Våra projekt 

Eksjö.nu har en lång erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt. Ofta drivs projekt över kommun- och länsgränserna för att stärka regionen som helhet.

Eksjö.nu har fått projektmedel från Astrid Lindgrens Hembygd för att stärka företagare inom handeln och besöksnäringen i Eksjö och Vimmerby kommuner.

Behovsanpassad kompetensutbildning för medarbetare på företag i Eksjö, Sävsjö, Aneby och Vetlanda kommuner. Finansieras via  Strukturfondpartnerskapet Småland och Öarna och Europeiska socialfonden. 

Projektet ska hjälpa företag att rekrytera samt underlätta för familjer att etablera sig i Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner. Finansieras via Astrid Lindgrens Hembygd.

TRE TILLSAMMANS - MOT NYA MÅL Vimmerby - Eksjö - Hultsfred 
Tillsammans med grannkommunerna i öster deltar vi i ett projektet  med medel från Tillväxtverket för att  jobba mer med affärsutveckling och rådgivning för besöksnäringen.
Vill du veta mer? Kontakta christina@tjugoettkonsulten.se


Avslutade projekt 

Projekt för att utveckla och inspirera till företagande på landsbygder i Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner. Finansierades via Astrid Lindgrens hembygd. Avslutades 2019 och drivs nu som Nätverket TUFF. 

Under 2019 genomfördes aktiviteter för att göra  företagare mer konkurrenskraftiga i den digitala världen, utveckla samarbeten och kvalitetssäkra produkter och upplevelser för att stärka besöksnäringen. 

Utbildning, kunskap och utrustning för att skapa och driva en podcast med professionella, moderna och konkurrenskraftiga program om företagsamheten på landsbygden. Läs mer om projektet.