Digitalisera flera - för en hållbar framtid 

Projektet ska stärka företagare inom handeln och besöksnäringen i Eksjö och Vimmerby kommuner - både i städerna och på landsbygderna.  

Astrid Lindgrens Hembygd 

Eksjö.nu har fått projektmedel från Astrid Lindgrens Hembygd för att stärka företagare inom handeln och besöksnäringen i Eksjö och Vimmerby kommuner.
Projektet startade våren 2021 och genomförs i samarbete med Eksjö kommun och Vimmerby kommun. Projektägare är Eksjö.nu. 

Om projektet 

Projektet vill säkerställa kommunernas tillväxt på längre sikt genom att öka attraktionskraften att bo, arbeta, besöka samt att driva verksamhet i Vimmerby-och Eksjö kommuner. Detta ska bland annat göras genom att:

•Verka för en gemensam värdegrund. 
• Engagera handlare/besöksnäringsföretag samt fastighetsägare.
• Uppmuntra företagarna till omvärldsbevakning, egenutveckling och digitalisering.
• Väcka intresset för gemensam varumärkesbyggnad och marknadsföring via bland annat sociala media och andra digitala kanaler.
• Påbörja förändringsprocesser för digital utveckling genom utbildning och affärscoachning samt individuellt affärsstöd.
• Hitta nya samverkansformer, skapa nya nätverk mellan traditionella och icketraditionella kluster ex Reko-ring, samt finna nya samarbetspartners och utveckla nya paketlösningar i kommunerna.
• Främja att ungdomar ser möjligheter och intresserar sig mer kring handeln för att locka nya entreprenörer tillbranschen.
• Rusta för arbete med en gemensam digitalmarknadsföring, som framåt exempelvis kan resultera i en gemensam e-handelsplattform.
• Locka fler potentiella kunder/besökare till kommunerna.
• Stimulera en levande handel utifrån kunderna/besökarnas efterfrågan.

Projektledning 
Maria Lindholm
Projektledare
Tel: 0381-368 20

Mobil: 073-082 20 96
Mejl: maria.lindholm@eksjo.se