Digitalisera flera - för en hållbar framtid 

Projektet riktar sig till handeln och besöksnäringen i Eksjö och Vimmerby kommuner och ska främja samverkan, bidra till ökad kunskap och nya digitala verktyg. 

Trendmöte

Den 21 oktober genomförde projektet ett spännande Trendmöte. Sofie Gunnarson från företaget Placebrander AB, var  tillsammans med Mikael Malmqvist från Finnvedens Säljkraft AB värdar för kvällen.   
  • Trender och praktiska case. 
  • Det digitala är här för att stanna - hur hittar jag rätt nivå? 
  • Kommun, fastighetsägare, butiker och restauranger - vem gör vad i den nya stadskärnan och hur hänger det ihop?
En kväll som gav mersmak!
Välkomna på nästa trendmöte den 26 januari!

Astrid Lindgrens Hembygd 

Eksjö.nu har fått projektmedel från Astrid Lindgrens Hembygd för att stärka företagare inom handeln och besöksnäringen i Eksjö och Vimmerby kommuner.
Projektet pågår våren 2021 till september 2022 och genomförs i samarbete med Eksjö kommun och Vimmerby kommun. Projektägare är Eksjö.nu. 

Om projektet 

Projektet vill säkerställa kommunernas tillväxt på längre sikt genom att öka attraktionskraften att bo, arbeta, besöka samt att driva verksamhet i Vimmerby-och Eksjö kommuner. Detta ska bland annat göras genom att:

•Verka för en gemensam värdegrund. 
• Engagera handlare/besöksnäringsföretag samt fastighetsägare.
• Uppmuntra företagarna till omvärldsbevakning, egenutveckling och digitalisering.
• Väcka intresset för gemensam varumärkesbyggnad och marknadsföring via bland annat sociala media och andra digitala kanaler.
• Påbörja förändringsprocesser för digital utveckling genom utbildning och affärscoachning samt individuellt affärsstöd.
• Hitta nya samverkansformer, skapa nya nätverk mellan traditionella och icketraditionella kluster ex Reko-ring, samt finna nya samarbetspartners och utveckla nya paketlösningar i kommunerna.
• Främja att ungdomar ser möjligheter och intresserar sig mer kring handeln för att locka nya entreprenörer tillbranschen.
• Rusta för arbete med en gemensam digitalmarknadsföring, som framåt exempelvis kan resultera i en gemensam e-handelsplattform.
• Locka fler potentiella kunder/besökare till kommunerna.
• Stimulera en levande handel utifrån kunderna/besökarnas efterfrågan.

Projektledning 
Helen Lindqvist
VD Eksjö.nu AB
Tel: 072-507 08 49
Mejl: helen.lindqvist@eksjo.se

Aktiviteter

Kick-off

1 juni 2021 hölls en kickoff där över 20 företag från båda kommunerna deltog i det första uppstartsmötet med Mikael Malmqvist från Finnvedens Säljkraft AB, för att få mer information kring vad projektet kan innebära och hur man vill jobba framåt.

Plats för fler

Redan nu har 11 företag anmält intresse till individuella affärsutvecklingsprocesser som kommer att ske löpande under projektet, med start redan sommaren 2021. Totalt erbjuds 30 företag den möjligheten, först till kvarn gäller.


Spännande program 

Under hösten 2021 bjuder projektet på spännande aktiviteter som trendmöten, frukostträffar och föreläsningar som ger möjlighet till utveckling för det egna företaget. Håll utkik i Eksjö.nu:s kalender för att inte missa något.