TUFF - Landsbygd

TUFF står för Tillväxt och utveckling för företagare. Projektet skapades för att synliggöra möjligheterna med eget företagande på landsbygder i Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner. Projeketet avslutades 2019 och drivs nu vidare som nätverk.

Astrid Lindgrens Hembygd

Projektet drevs med medel från Astrid Lindgrens Hembygd, total extern finansiering 600 000 kronor. Projektet nominerades till Ullbaggepriset 2019. 

Om projektet

Bakgrund: Näringslivsbolaget Eksjö.nu ville stärka bilden och synliggöra möjligheterna med eget företagande på landsbygder. Att flytta till stan för att försörja sig är för de flesta inget alternativ, varför projektet ville stärka relationen mellan stad och landsbygd. Det finns ofta en stark vilja att kunna försörja sig där man bor, men självkänslan inför sin egna hobby eller verksamhet är ibland låg och ibland saknas själva ”komigångandet” på grund av att man inte har bollplank.

Syfte: Syftet med projektet TUFF landsbygd var att visa på bredden och möjligheterna och bidra till långsiktig och hållbar utveckling av landsbygder där invånarna kan leva på sitt eget företagande. Projektet syftade till att stärka deltagarnas förutsättningar för att starta företag eller utveckla befintligt företag. Projektet syftade också till en ökad integration mellan invånare och företagare.

Aktiviteter: I projektet ingick nätverksträffar, affärsutvecklingsinsatser, kompetensutvecklingsinsatser, studiebesök samt arrangemang av landsbygdsmässa samt en idétävling.

Mål & Resultat: Målet var att utveckla befintliga företag och inspirera till nyföretagande på landsbygder i Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner.


26 aktiva personer i projektet (mål 15)

4 företagsstarter (mål 3)
48 deltagande företag på mässan, varav 9 UF-företag (mål 30)
500 besökare på mässan (mål 200). 


Projektledning

Carina Eldåker
carina.eldaker@eksjo.se
Tel. 070-619 04 33

Projektet drivs nu vidare som ett nätverk i Eksjö.nu med Carina Eldåker som samordnare. Nätverket är öppet för medlemmar i Eksjö.nu. Du kan vara medlem i Eksjö.nu även om ditt företag har sitt säte i en annan kommun.

Ett urval av projektets aktiviteter

Invigning och kick-off

I april 2018 invigdes projektet TUFF Landsbygd i samband med en stor inspirationsföreläsning i Bruzaolms Folkets hus.

Företagsbesök

Under projektets gång gjordes flera företagsbesök, bland annat hos Matilda Johansson på Räven & Osten i Lida, Hultsfreds kommun.

Föreläsning under bar himmel

Projektet genomsyrades av ett tydlig hållbarhetsperspektiv. I juni 2018 genomfördes en föreläsning på temat vid Spilhammarsbadet.

Personlighetsanalyser

Under hösten 2018 fick ett antal företagare i projektet möjlighet att göra en personlighetsanalys.

Landsbygdsmässa

Lördagen den 11 maj 2019 genomfördes en landsbygdsmässa i Mariannelund, med utställande företag från de tre kommunerna, aktiviteter och föreläsning. 

Idétävling och projektavslutning

Hösten 2019 avslutades projektet med en idétävling, där samtliga deltagare fick presentera sin affärsidé inför en jury.