Våra nätverk

Våra nätverk är öppna för alla som är medlemmar i Eksjö.nu.
Observera att du kan vara medlem i bolaget även om ditt företag har sitt säte i en annan kommun.

Nätverket för dig som dig som har ledansvar - från mellanchef till VD - på ditt företag. En mötesplats för tillverkningsindustrin där vi lär av varandra och fångar gemensamma behov av kompetensutveckling. Nätverket träffas fyra gånger per år och vi brukar förlägga träffarna ute på företag och göra studiebesök. För mer info: helen.lindqvist@eksjo.se

Handelsnätverket "Framgångsfrallan - vi pratar näringsliv" vänder sig till företag inom handel och besöksnäringen.
För mer
info: helen.lindqvist@eksjo.se

TUFF står för Tillväxt och utveckling för företag. Nätverket vänder sig till dig som driver företag på landsbygder i Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner. Leds av Carina Eldåker på uppdrag av Eksjö.nu
För mer info:
carina@eldaker.se

Nätverket är till för dig som arbetar med personalfrågor i ett företag. Här träffar du andra som arbetar med liknande frågor. Nätverket leds av Emelie Palmér på uppdrag av Eksjö.nu. 
För mer info: helen.lindqvist@eksjo.se

Företagsnätverk för dig som driver företag inom hälsa & välmående. Nätverket leds av Maria Lagneby, Gårdsyoga på uppdrag av Eksjö.nu.
För mer info: maria.lagneby@gardsyoga.se