Stora lokala möjligheter i vindkraftsetablering

150 företag från 100 olika branscher kommer att behövas för att bygga Bruzaholm vindkraftpark. Dessutom genererar vart och ett av de 23 vindkraftverken mellan 800-1200 gästnätter, vilket motsvarar över 20 miljoner kronor in i närområdet. Vindkraftsetableringen innebär minst sagt stora möjligheter för näringslivet i Eksjö kommun!


Budskapet var tydligt när Vattenfall i februari medverkade på Eksjö.nu:s digitala frukostmöte. Ett 20-tal företag från olika branscher deltog och fick veta att Vattenfall föredrar lokala aktörer, som kan leverera snabbt och säkert och därmed bidra ekonomi och hållbarhet i projektet. För de stora investerarna måste alla led kunna visa att man handlar lokalt och att pengarna gör lokal nytta.

Digital plattform
Huvudkontraktshavarna kopplas ihop med underleverantörer i trakten via den digitala affärsplattformen vindkraft.umigo.se där företag redan nu kan registrera sig kostnadsfritt. Här matchas behovet av arbetade timmar, varor och tjänster mot lokala resurser. Plattformen har också en sökfunktion med möjlighet att söka efter en vara eller tjänst när behov uppstår. Här behövs allt från skyddskläder, verktyg, kontorsmaterial och vinterdäck till tjänster inom lokalvård, teknik, bygg, el och entreprenad. Övernattande gäster behöver dessutom äta, träna och handla etc.

Erfarenheten från tidigare vindkraftsetableringar är att företag i många olika branscher dubblat sin omsättning, och ligger på en fortsatt hög nivå även efter byggfasen.  

- Under drift- och underhållsfasen krävs 8000 komponenter och det finns ingenting som lokala företag i Eksjö inte kan bidra med, fastslog Christer Andersson på Energimyndigheten Vindkraftcentrum.

Stöd till lokal utveckling
För att ge tillbaka resurser till lokalsamhället där kring vindkraftparken erbjuder Vattenfall ett årligt stöd på 13 000 kronor per vindkraftverk. Med en livslängd på 30 år och en park på 23 vindkraftverk handlar det totalt sett om stora pengar. Medlen betalas ut till en ekonomisk förening, som säkerställer att pengarna gör lokal nytta och främjar kultur, näringsliv, service och livsmiljö.

Tidplan
I april 2002 fick Vattenfall lagakraft att bygga 23 vindkraftverk, med en maximal höjd på 240 meter nordväst om Bruzaholm, norr om riksväg 40. I förberedelsefasen, som nu inletts, ingår bland annat vindmätningar, elnätsanslutningar, kommunikationsinsatser, detaljplanering och inventering av platser, vägar etc.
2022 påbörjas markundersökningarna och första kvartalet 2023 är planen att börja bygga vägar i området.
Parken förväntas vara i drift 2024.