Stora lokala möjligheter i vindkraftsetablering

Baserat på erfarenheter från tidigare projekt räknar Vattenfall med att det kommer att behövas omkring 150 företag från 100 olika branscher för att bygga Bruzaholm vindkraftpark. Dessutom genererar vart och ett av de 23 vindkraftverken, enligt Vindkraftcentrums beräkningar, mellan 800-1200 gästnätter, vilket motsvarar över 20 miljoner kronor in i närområdet.


En vindkraftsetablering innebär stora möjligheter för det lokala näringslivet. Det budskapet var tydligt när Vattenfall i februari medverkade på Eksjö.nu:s digitala frukostmöte. Ett 20-tal företag från olika branscher deltog och fick veta att Vattenfall föredrar lokala aktörer, som kan leverera snabbt och säkert och därmed bidra till ekonomi och hållbarhet i projektet. För de stora investerarna måste alla led kunna visa att man handlar lokalt och att pengarna gör lokal nytta.

Digital plattform
Huvudkontraktshavarna kopplas ihop med underleverantörer i trakten via den digitala affärsplattformen vindkraft.umigo.se där företag redan nu kan registrera sig kostnadsfritt. Här matchas behovet av arbetade timmar, varor och tjänster mot lokala resurser. Plattformen har också en sökfunktion med möjlighet att söka efter en vara eller tjänst när behov uppstår. Här behövs allt från skyddskläder, verktyg, kontorsmaterial och vinterdäck till tjänster inom lokalvård, teknik, bygg, el och entreprenad. Övernattande gäster behöver dessutom äta, träna och handla etc.

Erfarenheten från tidigare vindkraftsetableringar är att företag i många olika branscher dubblat sin omsättning, och ligger på en fortsatt hög nivå även efter byggfasen.  

- Under drift- och underhållsfasen krävs 8000 komponenter och det finns ingenting som lokala företag i Eksjö inte kan bidra med, fastslog Christer Andersson på Vindkraftcentrum, som finansieras av Energimyndigheten.

Stöd till lokal utveckling
För att ge tillbaka resurser till lokalsamhället omkring vindkraftparken erbjuder Vattenfall ett årligt stöd om uppemot 13 000 kronor per vindkraftverk och år. Med en livslängd på omkring 25-30 år och en park på uppemot 23 vindkraftverk handlar det totalt sett om stora pengar. Pengarna ska göra lokal nytta och främja kultur, näringsliv, service och livsmiljö.

Tidplan
I april 2020 fick Vattenfall lagakraft att bygga 23 vindkraftverk, med en maximal höjd på 240 meter nordväst om Bruzaholm, norr om riksväg 40. För närvarande pågår arbetet med att detaljplanera det sista inför upphandling. Hela processen finns beskriven på Vattenfalls hemsida.
Enligt den preliminära tidplanen påbörjas markundersökningarna första halvåret 2022 och därefter startar upphandlingen som följs av investeringsbeslut och byggnation. Parken förväntas vara i drift år 2024/2025.