Medlemsundersökning

Varje år genomför Eksjö.nu en medlemsundersökning via en webbenkät. Enkäten skickas ut via mejl till samtliga medlemmar.
2022 var svarsfrekvensen 28 procent (29 procent i fjol).

Precis som i fjol uppger drygt hälften, 54 procent, av medlemsföretagen att de inte påverkats av pandemin.
14 procent av företagen mår bättre än innan pandemin (16 i fjol) och 25 procent mår sämre (32). Endast två företag, eller 3,6 procent, befinner sig i krisläge (5 procent i fjol).


Kontakt och information
Vilka kanaler föredrar medlemmarna för att ta del av information från Eksjö.nu?
Nyhetsbrev via mejl 98 procent (87)
Hemsida 32 procent (36)
Facebook 25 procent (33)
Instagram 18 procent (25)

64 procent upplever att de snabbt får svar på sina kontaktförfrågningar (75)
Endast 1 medlem upplever en längre väntetid än förväntat (3 medlemmar i fjol)


Politiker och tjänstemäns attityder till företagande
Medlemmarnas betyg till kommunpolitikernas attityder till företagande: 3,55 (3,93)
Samma fråga i Svenskt Näringslivs undersökning: 3,18

Medlemmarnas betyg till kommunala tjänstemäns attityder till företagande: 3,41 (3,88)
Samma fråga i Svenskt Näringslivs undersökning: 3,08

Medlemmarnas betyg är lägre än i fjol men visar fortfarande att medlemmar i Eksjö.nu är mer nöjda än företag som inte är medlemmar.

På frågan om medlemmarna kan se ett resultat av Eksjö.nu:s arbete med att stärka förståelsen mellan kommun och näringsliv är det sammantagna betyget 3,56 på en 6-gradig skala (3,83).

 

Aktiviteter
Medlemmarnas sammantagna betyg på hur Eksjö.nu:s aktiviteter svarar upp mot behoven är 4 på en 6-gradig skala, vilket är något lägre betyg än i fjol (4,4)

Frågan om efterfrågade mötesformer visar att nästan alla längtar fysiska träffar men nära hälften ser fortfarande fördelar med digitala möten.  
Fysiska träffar 91 procent
Digitala möten 43 procent
Utomhusträffar 16 procent

Önskemål om mötestid är fortfarande jämnt fördelat över dygnet.  
Morgon 53 procent
Lunch 43 procent
Kvällstid 35 procent


Medlemmarna vill att Eksjö.nu fokuserar på följande aktiviteter:
Nätverkande och samverkan
Inspirerande föreläsningar och utbildningar
Träffar/samverkan mellan turistföretag
Näringslivsbankett
Företagsbesök

 

Är du medlem och missade att svara på enkäten? Har du ytterligare synpunkter som du vill framföra?
Kontaka vd Helén Lindqvist helen.lindqvist@eksjo.se