Genomförda utbildningar

#Attraktivindustri har sedan hösten 2019 genomfört ett stort antal utbildningar och föreläsningar. Det är företagens behov och önskemål som ligger till grund för dessa insatser. Ett flertal av utbildningarna har genomfört i flera omgångar eftersom behovet/intresset varit stort, ex. Teamledare, Excel, Pannoperatör och Truck.

 • Auktoriserad Trähussäljare 
 • Certifieringsprov Pannoperatörer
 • Ekonomi för icke ekonomer
 • Elskötsel, elanläggning 
 • Elsäkerhet för instruerad person (icke elektriker)
 • Entreprenadjuridik i praktiken
 • Entreprenadjuridik, grund
 • Excel grundkurs
 • Excel fortsättning
 • Försäljning Business to Business
 • Heta Arbeten
 • HR i praktiken
 • Kris- & Riskhantering
 • Kommunikation & Bemötande
 • Ledarskap, högre chefer 
 • Ledarskap, produktionsledare
 • Lean
 • Lift & fallskyddsutbildning
 • Lönekartläggning
 • Marknadsföring
 • Pannoperatörsutbildning
 • Projektledning
 • Revit architecture fortsättning
 • Revit architecture grund
 • Självledarskap
 • Sketchup grund
 • Sociala medier uppstart/workshop
 • Teamledarutbildning
 • Traversutbildning
 • Truckutbildning
 • Utvecklingssamtal
 • VD-rollen ur ett ekonomiskt perspektiv
Föreläsningar
 • Arbetsglädje och jämställdhet, 23 maj 2019.
 • Företagspresentation av Jonas Törnqvist, Pilkington, på stormötet den 12 mars 2019.
 • Peter Hellgren, vd på Consid AB (Om medarbetarna som företagets viktigaste resurs och företagets jämställdhetsarbete), på stormötet den 22 oktober, 2019 och Lars Alfredsson, vd på Bruzaholms bruk AB, berättade om Herrgårdens historia och om brukets historik och företagets värdegrunder.
 • Föreläsning till fikat, om jämställd, inkluderande och smart rekrytering, 9 och 16 mars 2021.
 • Integration och fördomar med Diyari, Halalkomedi, 30 mars 2021.
 • Jämställdhetsarbete i tre dimensioner, en föreläsning med Pär Lärkeryd kring genus och jämställdhetsarbete, 20 maj 2021
 • Kompetensutveckling - Från revolution till evolution, med Roger Psajd, vd Veldi kompetensutveckling AB. På stormötet med 5 oktober.
 • 12 november - Föreläsning Pär Lärkeryd (08 30 - 09 30) "Jämställdhetsarbete i tre dimensioner"