Genomförda utbildningar

#Attraktivindustri har sedan hösten 2019 genomfört ett stort antal utbildningar och föreläsningar. Det är företagens behov och önskemål som ligger till grund för dessa insatser. Ett flertal av utbildningarna har genomfört i flera omgångar eftersom behovet/intresset varit stort, ex. Teamledare, Excel, Pannoperatör och Truck.

 • Certifieringsprov Pannoperatörer
 • Elskötsel, elanläggning 
 • Elsäkerhet för instruerad person (icke elektriker)
 • Entreprenadjuridik i praktiken
 • Entreprenadjuridik, grund
 • Excel grundkurs
 • Försäljning Business to Business
 • Heta Arbeten
 • HR i praktiken
 • Ledarskap, högre chefer 
 • Ledarskap, produktionsledare
 • Lift & fallskyddsutbildning
 • Lönekartläggning
 • Marknadsföring
 • Pannoperatörsutbildning
 • Projektledning
 • Revit architecture fortsättning
 • Revit architecture grund
 • Självledarskap
 • Sketchup grund
 • Sociala medier uppstart/workshop
 • Teamledarutbildning
 • Traversutbildning
 • Truckutbildning
 • Utvecklingssamtal
Föreläsningar
 • Arbetsglädje och jämställdhet, 23 maj 2019.
 • Företagspresentation av Jonas Törnqvist, Pilkington, på stormötet den 12 mars 2019.
 • Peter Hellgren, vd på Consid AB (Om medarbetarna som företagets viktigaste resurs och företagets jämställdhetsarbete), på stormötet den 22 oktober, 2019 och Lars Alfredsson, vd på Bruzaholms bruk AB, berättade om Herrgårdens historia och om brukets historik och värdegrunder.
 • Föreläsning till fikat, om jämställd, inkluderande och smart rekrytering, 9 och 16 mars 2021.
 • Integration och fördomar med Diyari, Halalkomedi, 30 mars 2021.