Förtur - framgångsrik medflyttarservice

Med en digital plattform och det goda värdskapet är projektet ett sätt för medflyttande partner hittar jobb, för arbetsgivare att rekrytera rätt kompetens och för nyinflyttade att etablera sig i Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner. 

Astrid Lindgrens Hembygd

Eksjö.nu har sökt och fått stöd från Astrid Lindgrens Hembygd för att stötta näringslivet med kompetensförsörjning. Projektet startade januari 2019 och pågår till och med hösten 2021.

Inbjuden medflyttare 

Har du fått en inbjudan via din arbetsgivare? 

Våra aktiviteter

Här hittar du aktuella aktiviteter och inbjudningar!

Hur kan vi hjälpa dig?

Är du på väg att flytta till området, har du precis flyttat hit? Hör av dig till oss!

Möjligheternas film

Som en del av projektet tog Eksjö.nu fram en film om hur det är att bo, leva och utvecklas i kommunerna Eksjö, Vimmerby och Hultsfred. Här presenteras också flera av arbetsgivarna i projektet.

Om projektet

Bakgrund: Den samlade erfarenheten är att medarbetare, vars familjer etablerat sig i kommunen i högre utsträckning väljer att stanna på arbetsplatsen. Det är alltså helt avgörande om en medföljande partner får jobb eller inte OCH att hela familjen kommer in i sociala sammanhang i den nya hemkommunen. För att en familj ska vilja flytta och bosätta sig på en ny plats krävs handpåläggning, personligt engagemang, kreativitet och uppfinningsrikedom.

Syfte: Genom framtagande av nytt digitalt verktyg kopplat till den befintliga sajten Brevet hemifrån vill projektet hjälpa företag att rekrytera spetskompetenser till området för fortsatt hållbar näringslivsutveckling. Projektet ska också underlätta för familjer att bosätta sig i Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner, både genom förmedling av jobb och genom att introducera nyinflyttade i sociala sammanhang.

Aktiviteter: Uppbyggnad av en digital plattform, där medverkande företag kan söka spetskompetens, nyanställda kan ladda upp medflyttande partners cv och där en projektledare kan lotsa nyinflyttade in i det lokala föreningslivet och knyta kontakter med andra. I projektet genomförs informations- och utbildningsträffar, studiebesök, nätverksträffar och individuell coachning.

Mål: Målet med projektet är att få flera företag att ansluta sig till projektet för att bli en attraktivare arbetsgivare genom att erbjuda medflyttarservice och att medarbetarens familj får förutsättningar att etablera sig i en ny hemkommun. Med hjälp av en digital plattform kan arbetsgivare, arbetstagare med spetskompetens hitta varandra. Genom projektets aktiviteter ska nyinflyttade få individuell introduktion i arbetsliv, sociala sammanhang och föreningsliv.
 

Arbetsgivare i Förtur
Initialt deltar 20 arbetsgivare i projektet, tillsammans svarar de för cirka 20 000 arbetstillfällen.
 • Astrid Lindgrens Värld
 • Bruzaholms Bruk
 • Eksjöhus
 • Eksjö kommun
 • Filmbyn Småland
 • Försvarsmakten (SWEDEC & Ing 2)
 • Hjältevadshus
 • Hultsfreds kommun
 • IKEA Industry Hultsfred
 • Mercatus Engineering
 • Metallfabriken Ljunghäll
 • Olsbergs Hydraulics
 • Plannja AB
 • Region Jönköpings län
 • Sherwin Williams
 • Sis ungdomshem Långanäs
 • Svensk Tryckgjutning
 • Wikan Personal
 • Vimmerby kommun
 • Åbro Bryggeri

Genomförda aktiviteter

Invigning

Projektet invigdes under högtidliga former när portalen var klar i september 2019. Projektets initiativtagare Marie Brask klippte bandet.

Information för nyinflyttade 

Via Förtur kan du som arbetsgivare få information om Eksjö kommun för dina nyanställda medarbetare.

Stadsvandringar

Under 2020 har projektet bjudit in nyinflyttade och arbetssökande i området bland annat till guidade stadsvandringar.

The Walk

Nyinflyttade och anslutna till Förtur bjöds i somras in till en guidas visning av The Walk, en nostalgitripp till Hultsfredsfestivalen.

Inspiration till föreningar

Föreningslivet är en viktig faktor när familjer väljer bostadsort. Samtliga föreningar i området fått ta del av en specialgjort inspiraitionsfilm.

Studiebesök

Projektet bjudit in till studiebesök på Filmbyn Småland, som berättar om det lokala kulturarvet kring Astrid Lindgrens Filmer.

Arbetsgivare  

Är du arbetsgivare och vill veta mer? 

Hör av dig till oss så berättar vi mer om projektet och vilka möjligheter som finns för dig och ditt företag/din organisation. 

Projektledning

Carina Eldåker

Projektledare
Mejl: carina@eldaker.se
Telefon: 070-619 04 33

Carina Engqvist

Projektledare, digitala delen
Mejl: carina@bokstavligt.nu
Telefon: 070-261 02 40