Spridningsaktiviteter

Vi jobbar hela tiden med att synliggöra vårt projekt, både internt till företag och deltagare och externt via olika kanaler.

Press & Media

Deltagande som föreläsare

#Attraktivindustri har medverkat på:
  • Mötestorget (organisatör Länsstyrelsen) där olika projekt/organisationer presenterade sitt arbete för ökad jämställdhet/mångfald.

  • Jämställdhetskonferensen 2020, februari i Jönköping.

  • ESF-rådet Småland- Öarnas spridningskonferens i december 2020.

Information till deltagare

Projektledning tidigare alltid deltagit vid uppstart av utbildningar, för att presentera projektet för deltagarna. I och med Corona och övergång till digitala lösningar görs det inte just nu.

Vi har genomfört ett större seminarium, där 143 personer från de deltagande företagen medverkade.

Vi har mailat direkt till nästan alla som deltagit på utbildning under 2020 (ca 210 mail).