Personuppgiftsansvarig

Eksjö nu AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Eksjö nu AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter på vår webbplats och kommunikationssystem kopplade till oss.

Hur vi samlar in information om dig?

Direkt från dig
Vi samlar in information om dig som du lämnar när du exempelvis fyller i ett formulär på hemsidan, när du registrerar dig för nyhetsbrev, deltar i något av våra event, svarar på enkäter/undersökningar, e-postar, ringer eller tar kontakt med oss på annat sätt.

Genom din användning av webplats
Vi samlar in information i form av ditt användande av tjänsten när du använder vår webbplats eller någon annan digitaltjänst från oss. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka sidor du är intresserad av.

Från tredje part
Vi samlar in information från tredje part som lämnar personuppgifter om dig t.ex. om du har anmält dig till ett evenemang genom arrangören eller på annat sätt än direktkontakt med oss, eller om en person genomför en bokning där du ingår eller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga deltagares samtycke till att lämna dessa personuppgifter till oss

Vilken information samlar vi in?

Kontaktuppgifter: Namn, företagsnamn, adress, organisationsnummer, telefonnummer, e-post t.ex

Användarinformation: Information om din enhet såsom t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbinställningar, operativsystem, plattform, skärmupplösningar samt information om din geografiska placering. Vi samlar även in information om hur du interagerar med hemsidan t.ex. hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten.

Vi respekterar dina rättigheter

Datainspektionen anger de viktigaste rättigheterna: få tillgång till sina personuppgifter, få felaktiga personuppgifter rättade, få sina personuppgifter raderade, invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring, invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering, flytta personuppgifterna (dataportabilitet).

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. eksjö nu AB behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

För administration och leverans av tjänster och evenemang
eksjö.nu behandlar dina personuppgifter för administration och leverans av våra tjänster, d.v.s. för att kunna fullgöra avtalet med dig. I detta ingår bland annat deltagande i utbildningar, informationstillfällen och andra event, fakturering, deltagande i projekt och nätverk. Anonymiserad information behandlas av google analytics för att ge
oss statistik om hur användarna rör sig på sidan och hur länge de stannar.

För att erbjuda kundvård
Vi kan använda dina personuppgifter när du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller för att ge dig den kundvård du har rätt till som medlem eller potentiell medlem i eksjö.nu Vi använder t.ex uppgifter till det såsom namn, kontaktuppgifter, företagsnamn och organisationsnr.

För utskick och tillhandahållande av information
Vi använder dina personuppgifter för utskick och tillhandahållande av information via e-post, sms och/eller telefonsamtal för att fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bland annat att skicka bekräftelser, viktig information inför och efter event, erbjudanden kopplade till eventet, eventuella avvikelser som skulle kunna uppstå och betalningspåminnelser.

Dina kontaktuppgifter och personuppgifter används också till att skicka en kundundersökning till dig varje år för att vi ska kunna förbättra och utveckla våra tjänster. Kundundersökningen är frivillig att delta i.

Marknadsföring och personifiering
Dina personuppgifter används för att vi genom direkt marknadsföring av våra egna och/eller särskilt utvalda samarbetspartners tjänster ska lämna bättre och mer personliga erbjudanden till dig. Behandlingen av dina personuppgifter sker för att fullgöra avtalet med dig och andra berättigade intressen. Däri ingår att eksjö nu AB bland annat använder personifiering för att anpassa nyhetsbrev efter dina preferenser och behov utifrån ditt användarmönster av vår hemsida (inklusive användarhistorik) och
påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut just när du besöker oss.

Du kan när som helst vid varje marknadsföringsmeddelande avregistrera dig från att motta marknadsföring från oss.

För affärsutveckling och service
Vi behöver använda oss av era personuppgifter för att våra berättigade intressen att förbättra vår tjänst och service till dig i framtiden.
För att uppfylla författningsreglerade krav.
Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet, redovisning, reklamation.

Laglig grund
Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att (i) kunna uppfylla vårt avtal med dig, d.v.s. administrera och genomföra våra tjänster, (ii) du har gett ditt samtycke för oss att behandla dem för att kunna skicka nyhetsbrev m.m., (iii) för att följa lagkrav eller (iv) för att det ligger i vårt eller våra samarbetspartners berättigade intresse.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Eksjö nu AB bevarar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt att bevara dem för att fullgöra vårt avtal med dig och de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Personuppgiftspolicy.

Våra medlemmars personuppgifter sparar vi så länge som individen eller företaget är medlem hos oss och raderar det 2 år efter avslutat medlemskap.

Vi sparar också dina personuppgifter på andra grunder än för att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att följa bokföringslagen, eller de krav t.ex Vinnova, ALMI, Science Park, ESF och övriga samarbetspartners ställer. De lagstadgade kraven styr då hur länge vi sparar dina uppgifter.

Om du har registrerat dig för att få nyhetsbrev från oss, sparar vi dina personuppgifter så länge som du vill fortsätta ta emot nyhetsbrevet.
Du kan själv välja att avregistrera dig från nyhetsbrevet närsomhelst i botten på varje nyhetsbrev. Vid avregistrering av nyhetsbrevet raderas dina uppgifter med omedelbar verkan.

Samma personuppgift kan sparas av oss för skilda ändamål, i olika system såsom mailchimp, outlook, telefonens kontaktlista, deltagarlista i projekt, redovisning av projekt m.m, därför kan tex. ditt namn finnas kvar i våra system för att vi ska kunna leverera våra tjänster trots att personuppgiften har gallrats bort för exempelvis nyhetsbrevet.

Publicering av personuppgifter på www.eksjö.nu

På vår hemsida publicerar vi viss data såsom våra medlemsföretag, styrelsen, årets företagare, årets butik etc. Vi tar stöd av Dataskyddsförordningen 2016/679 artikel 6f om intresseavägning för att publicera denna information på vår sida då vi anser att informationen ligger i allmänhetens, våra medlemmars och vinnarna i respektive kategori att få fortsätta finnas på vår hemsida.

Brevet Hemifrån

Brevet hemifrån är ett nyhetsbrev som går ut bredare än vårt eget medlemsbrev. Du som får Brevet hemifrån har själv anmält dig genom att lämna din e-postadress till vårt register. Om du vid registreringen uppgav ditt namn har vi även den uppgiften. Vi har inga andra personuppgifter om dig och dessa adresser används enbart för att kunna skicka ut Brevet hemifrån. Kontaktuppgifterna lagras hos webbyrån Mindbite, med säte i Vimmerby. Om du vill avsluta din prenumerationen kan du närsomhelst avregistrera dig genom att följa länken längst ned i nyhetsbrevet. Dina uppgifter raderas då omedelbart från vårt register. För artiklarna som publiceras på www.brevethemifran.se har Eksjö nu AB utgivningsbevis.

Vill du veta mer eller har du invändningar?

Om du önskar veta vilken information vi har om dig, vill ändra på felaktig information eller bli bortglömd kontakta helen.lindqvist@eksjo.se