Businesstalks.nu

Businesstalks.nu är en arena där du får möta eksjöföretagare som delar med sig av framgångar, motgångar och lärdomar. Här lär du dig mer om näringslivet i Eksjö och får tips och råd från andra företagare - allt för att kunna utveckla ditt eget företagande. Vilka strategier och arbetssätt har funkat för andra? Vilka utmaningar har företagen i Eksjö och hur tacklar vi dem bäst? Genom föredrag, samtal och diskussion lär vi av varandra för fortsatt utveckling.

Businesstalks.nu vänder sig till dig som är medlem i Eksjö.nu och genomförs som frukostmöte.

Businessinnovate.nu

Businessinnovate.nu är en inspirerande injektion i ditt företagande. Här tänker vi nytt, stort och hållbart. Med hjälp av spännande och intressanta föredragshållare får vi extern input kring ständigt aktuella ämnen som till exempel innovation, lönsamhet, rekrytering och hållbarhet. I detta forum kan det mycket väl hända att våra invanda affärsmönster och förhållningssätt utmanas och ”första steget tas på en helt ny väg”.

Businessinnovate.nu vänder sig till dig som är medlem i Eksjö.nu och genomförs på kvällstid.

Businessrules.nu

Businessrules.nu är en mötesplats där politiker, tjänstemän och företagare möts för att diskutera de frågor som har dykt upp under Businesstalks.nu och Businessinnovate.nu och kan till exempel handla om långsiktiga mål och visioner för näringslivet i Eksjö kommun. Här finns också plats för information om ny lagstiftning som påverkar dig som företagare och andra frågor som ligger i gränslandet mellan politik, myndighet och företagande.

Businessrules.nu vänder sig till dig som är medlem i Eksjö.nu och genomförs på lunchtid.