Kommande träffar

Nätverket har under mars genomfört tre digitala träffar med temat Jämställd rekrytering och den 20 maj, hade vi förmånen att lyssna till Pär Lärkeryd, vd Norra Skog.

Vi hälsar åter Pär Lärkeryd välkommen. Föreläsning och workshop den 12 november 2021!

Planerade aktiviteter och träffar

#attraktivindustri planerar att under hösten 2021, både erbjuda föreläsning och nätverksträff inom Jämställdhetsnätverket. 


Är ditt företag inte med i projektet, men du är intresserad av att delta, hör av dig!
Nätverkets temaområden
  • Arbetsklimat & värderingar.
  • Utbyte av bra & mindre bra exempel
  • Rekrytering
  • Arbetsmiljö
  • Föräldraledighet
  • Mäta och visa
  • Ledarskap
  • Diskriminering & SAM