Kommande träffar

Med start den 9 mars, kommer vi under 3 tillfällen erbjuda: Föreläsning till fikat - "Jämställd och inkluderande rekrytering – för smartare och bättre kompetensförsörjning!"
Alla företag i #Attraktivindustri kommer få en inbjudan.

Planerade aktiviteter och träffar

Nätverket fyller på med träffar och aktiviteter löpande. 
Föreläsning till fikat -  "Jämställd och inkluderande rekrytering – för smartare och bättre kompetensförsörjning!"

Tillfälle 1: tisdag 9/3
Tillfälle 2: tisdag 16/3
Tillfälle 3: tisdag 23/3
Kl: 09.00 - 09.25


Är ditt företag inte med i projektet, men du är intresserad av att delta, hör av dig!


Nätverkets temaområden
  • Arbetsklimat & värderingar.
  • Utbyte av bra & mindre bra exempel
  • Rekrytering
  • Arbetsmiljö
  • Föräldraledighet
  • Mäta och visa
  • Ledarskap
  • Diskriminering & SAM