Kommande träffar

Nätverket har under mars genomfört tre digitala träffar med temat Jämställd rekrytering. 

Den 20 maj är det dags för nästa träff/föreläsning, Då hälsar vi Norra Skogs vd, Pär Lärkeryd välkommen! 

Planerade aktiviteter och träffar

#Attraktivindustris jämställdhetsnätverket har nöjet att bjuda in till en föreläsning med Pär Lärkeryd, vd Norra Skog. 

Kl: 10 30 – 11 30, via Teams
Datum: 20 maj 2021

Jämställdhetsarbete i tre dimensioner 

 • Arbetsgivarperspektivet
 • Affärsperspektivet
 • Samhällsperspektivet

I sin föreläsning ger Pär exempel på hur ett aktivt jämställdhetsarbete kan bidra i alla dessa tre dimensioner

Se inbjudan för mer info


Är ditt företag inte med i projektet, men du är intresserad av att delta, hör av dig!
Nätverkets temaområden
 • Arbetsklimat & värderingar.
 • Utbyte av bra & mindre bra exempel
 • Rekrytering
 • Arbetsmiljö
 • Föräldraledighet
 • Mäta och visa
 • Ledarskap
 • Diskriminering & SAM