Kommande träffar

Projektet är avslutat. För information kring fortsättningen av jämställdhetsnätverket, kontakta Eksjö.nu´s VD Helen Lindqvist, helen.lindqvist@eksjo.se

Planerade aktiviteter och träffar

I dagsläget finns inga planerade aktiviteter för nätverket. 

Nätverkets temaområden
  • Arbetsklimat & värderingar.
  • Utbyte av bra & mindre bra exempel
  • Rekrytering
  • Arbetsmiljö
  • Föräldraledighet
  • Mäta och visa
  • Ledarskap
  • Diskriminering & SAM