Jämställdhetsnätverk

Vårt nätverk är öppet för alla och kostnadsfritt!
Jämställdhet handlar om kunskap! 
Genom nätverket vill vi skapa erfarenhetsutbyte och ge dig ökad kunskap genom utbildning och föreläsningar.

Under en intensiv workshop och utbildningsdag, tog deltagarna fram olika temaområden som nätverket ville jobba och veta mer om. Ta del av av detta och se vad som är planerat framöver.

Nätverkets aktiviteter

Nätverket inleddes den 16 oktober 2019 med en workshop och utbildningsdag. Efter det har nätverket träffats fyra gånger och bland lyssnat på Josefin Andersson, sakkunnig i jämställdhet, Länsstyrelsen, om Jämställdhet och föräldraskap. 

#Attraktivindustri har från början arbetat för att driva jämställdhet som en röd tråd och integrerat, genom hela projektet och i allt vi gör. Nätverket är en del, men vårt arbete är mycket bredare än så.

Vill du veta mer?

Nätverket är öppet och kostnadsfritt för alla företag i vår region under projekttiden. Efter projekttiden kommer nätverket drivas vidare av eksjö.nu där eksjö.nu´s medlemmar kan delta utan kostnad.