Se & hör  - landsbygd 

Utbildning, kunskap och utrustning för att skapa och driva en podcast med professionella, moderna och konkurrenskraftiga program om företagsamheten på landsbygden. 

Astrid Lindgrens Hembygd

Projektet drevs med medel från Astrid Lindgrens Hembygd som en delaktivitet i inom Paraplyprojekt Attraktiv Landsbygd.  

Om projektet 

Syfte med aktiviteten är att skapa en podcast som ska gynna företagsamheten på landsbygderna oavsett bransch och geografisk plats. Våra medarbetare och kollegor har inte tidigare arbetat med denna form av media och har idag inte kunskap om hur en podcast produceras och drivs. Vi behöver få till oss en bra och grundläggande kunskap/utbildning om att skapa och driva en podcast för att sedan på egen hand kunna skapa professionella, moderna och konkurrenskraftiga program.

Syftet med podcasten är den ska uppmärksamma nyheter, omvärldsbevakning, utbildning, tips och deltagande av intressanta gäster man kan ha samtal och diskutera aktuella ämnen med. Med en podcastkanal kan man lyssna och inspireras var man än är, när man själv vill och hinner.

Det har en positiv inverkan på miljön att kunna inspireras från kontoret, hemifrån och på resan och att inte behöva ta bilen varje gång det är en träff. Detta sparar både tid och ekonomi för lyssnarna men framför allt är det en tillgänglighetsfråga.

Syftet är också att kunna sprida positiva nyheter från våra landsbygder till andra intressenter så fler väljer att bo och verka på våra vackra landsbygder runt om i Astrid Lindgrens hembygd.


Målet med projektet är att utbilda personal och andra intressenter i hur man skapar en egen podcast. Vid avslut ska 6-10 personer fått utbildning i hur man skapar och driver en PODD och att man känner sig trygg med att arbetet med planering, genomförande och redigering. Även att hitta och förstå de kanaler som PODDAR bör publiceras i för att nå rätt målgrupp. Man ska ha tagit fram förslag och upplägg för framtida avsnitt och program och även lagt ut inbjudningar till potentiella gäster inför en uppstart. En plan och genomförandekarta tas fram för att skapa de två första avsnitten. Ett testprogram ska ha genomförts (som publiceras beroende på kvalitén) för att fastställa att man kan och förstår utrustningen och hur den ska hanteras i genomförandefasen.
Projektledning 
  • Ida Fredman
    ida.fredman@eksjo.se
    Tel. 072-547 83 82

Värdskap i det digitala mötet

Under 2019 genomfördes aktiviteter för att göra företagare mer konkurrenskraftiga i den digitala världen, utveckla samarbeten och kvalitetsäkra produkter och upplevelser för att stärka besöksnäringen.

Astrid Lindgrens Hembygd

Projektet drevs med medel från Astrid Lindgrens Hembygd som en delaktivitet i inom Paraplyprojekt Digital närvaro.  

Om projektet

Syfte med aktiviteten var att skapa en digital mötesplats och samverkan där man genomför kompetensutveckling och träffar som ska öppna upp för samarbeten verksamheter emellan. 

Målet var att skapa en välförankrad samverkan mellan områdets företagare inom besöksnäringen. En hållbar metod för det framtida samarbetet ska ha tagits fram och företagsträffar är en del av företagens samverkan. Vidare ska en Värdskapsdag, inspirationsträffar och en digital utbildning i värdskap ha genomförts under projekttiden.
Dessa satsningar ska leda till att företagare blir mer konkurrenskraftiga i den digitala världen och bli en bättre värd i mötet med kund och besökare, utvecklar nya samarbeten och kvalitetssäkrar utbudet av områdets produkter och upplevelser och fortsätter vara en attraktiv plats för turismnäringen – digitalt och i det vardagliga mötet.    

Projektledning

Jennie Heimdal 
jennie.heimdal@eksjo.se
Tel. 072-2470296