Planerade utbildningar

I vår kalender ser du vilka utbildningar som är planerade. 

Inbjudan skickas ut till företagets kontaktperson ca en månad före kursstart, men genom kalendern kan du tidigare planera in de utbildningar ni har intresse av. Det går inte att anmäla sig via hemsidan, men har du några frågor maila: maria.lindholm@eksjo.se

Planerade utbildningar

 
Auktoriserad Trähussäljare dag 1

5 maj, digitalt . Obs! Dag 2, 19 oktober

 Da
VD-rollen ur ett ekonomiskt perspektiv

11, 18 och 25 maj (fysiskt genomförande i stor lokal på Campus/I12)


Hösten 2021
Kommunikation & bemötande, 3 dagarsutbildning

7, 21 och 30 september


Auktoriserad Trähussäljare dag 2

Dag 2, 19 oktober


Datum på Leanutbilding och Kris och riskhantering kommer inom kort.
Ytterligare insatser kan bli aktuella beroende på deltagarnas behov och projektets ekonomiska möjlighet. 

Till dig sig deltar i utbildning

Är du deltagare i projektet #Attraktivindustri (går utbildning eller deltar på föreläsningar), hittar du mer information om Socialfonden och hur och varför information om deltagande måste redovisas till ESF och SCB.
Läs mer....