Planerade utbildningar

I vår kalender ser du vilka utbildningar som är planerade. 

Inbjudan skickas ut till företagets kontaktperson ca en månad före kursstart, men genom kalendern kan du tidigare planera in de utbildningar ni har intresse av. Det går inte att anmäla sig via hemsidan, men har du några frågor maila: maria.lindholm@eksjo.se

Planerade utbildningar

 
Hösten 2021
Kommunikation & bemötande, 3 dagarsutbildning

7, 21 och 30 september

Kris- och riskhantering

16 september (utbildningen är på 1 dag)


Auktoriserad Trähussäljare dag 2

Dag 2, 19 oktober

Lean-utbildning, 5 dagar

Start den 6 oktober. 
Vidare: 22/10, 4/11, 17/11 och 25/11


Kris- och riskhantering

19 oktober (utbildningen är på 1 dag)


Inspiratonsföreläsning inom Lean kommer genomföras i november. Mer info kommer!
Ytterligare insatser kan bli aktuella beroende på deltagarnas behov och projektets ekonomiska möjlighet. 

Till dig sig deltar i utbildning

Är du deltagare i projektet #Attraktivindustri (går utbildning eller deltar på föreläsningar), hittar du mer information om Socialfonden och hur och varför information om deltagande måste redovisas till ESF och SCB.
Läs mer....