Planerade utbildningar

I vår kalender ser du vilka utbildningar som är planerade. 

Inbjudan skickas ut till företagets kontaktperson ca en månad före kursstart, men genom kalendern kan du tidigare planera in de utbildningar ni har intresse av. Det går inte att anmäla sig via hemsidan, men har du några frågor maila: maria.lindholm@eksjo.se

Planerade utbildningar

 
Hösten 2021


Lean-utbildning, 5 dagar

Start den 6 oktober.
Vidare: 22/10, 4/11, 17/11 och 25/11


Excel fortsättning

13, 20 och 27 oktober (13.00-16.00)


Auktoriserad Trähussäljare dag 2

Dag 2, 19 oktober

Teamledare 2 dagar

21 oktober och 3 november

Kommunikation & bemötande, 2 x 1/2 dag

26 oktober och 10 november (13 00 - 16 00)

Kris- och riskhantering

28 oktober (utbildningen är på 1 dag)


LEAN-föreläsning (fm och em)

29 oktober


Truck-, travers- och lift-utbildning

Under oktober och november, har ni som deltagande företag, möjlighet att anmäla deltagare till kurs.
Se datum på Windings hemsida

Meddela sedan Maria Lindholm, så bokar hon in deltagarna.
OBS! Boka inte själva.

Till dig sig deltar i utbildning

Är du deltagare i projektet #Attraktivindustri (går utbildning eller deltar på föreläsningar), hittar du mer information om Socialfonden och hur och varför information om deltagande måste redovisas till ESF och SCB.
Läs mer....