Projektmål

Vårt syfte är att främja:

 • kompetensutveckling
 • jämställdhetsfrågor
 • rekryteringsprocessen
 • stärka konkurrenskraften
 • bli en attraktivare arbetsplats
 • skapa nätverk
 • skapa långsiktiga lösningar

Kvantitativa mål

 • 100 personer får ökad kunskap inom jämställdhet. 
 • 250 personer ska kompetensutvecklas.
 • 20 personer med chefsbefattning får ökad kunskap inom jämställdhet. 
 • 20 personer får ett utökat ansvarsområde på företaget. 
 • 1 nätverk med de deltagande företagen bildas.

Kvalitativa mål

 • Medarbetare får möjligheter att kompetensutvecklas
 • Medarbetare blir attraktivare för både sin nuvarande som andra arbetsgivare.
 • Fler kvinnor kan göra karriär inom industrin.  
 • Insikt om att jämställd personalstyrka är ett konkurrensmedel.
 • Öka företagens attraktion genom att visa utvecklingsmöjligheter i tillverkningsindustrin.