Hur jobbar vi i övrigt?

Inkluderande text & bilder

Vi har fokus på att text och bilder har ett jämställdhetsperspektiv och att vi använder ett enkelt språk. Detta gäller både det material som vi publicerar, som det material som våra leverantörer använder i sina utbildningar.

Våra leverantörer

Redan vid upphandling av leverantör, ställer vi krav på ett genusmedvetet material och alla deltagare ska inkluderas (jämlikhet) under utbildningen. Vi har tagit hjälp av en jämställdhets-konsult för att säkerhetsställa vårt arbete och material och själva få ökad kunskap.

Kunskap & spridning

Projektledning och styrgrupp har genomgått utbildning inom jämställdhet. Vi deltar i gärna i olika event och syns i media m.m. där vi alltid berättar om vårt arbete med jämställdhet. Vi har haft fler föreläsningar och aktiviteter där jämställdhet ligger i fokus.