Styrelse 

Styrelsen i Eksjö.nu består av ledamöter och suppleanter där hälften kommer ifrån näringslivet och hälften väljs av kommunfullmäktige. Styrelsen sammanträder fyra gånger per år. 

Styrelse

Ledamöter i styrelsen:

Roger Didrick, ordf
Johan Lindfors v ordf
Daniel Sandh
Lars Nordgren
Camilla Egerlid
Annelie Hägg
Daniel Erkenborn
Johan Starck

Suppleanter
Ola Davidsson
Per Nelzén
Mikael Wiktorsson
Mattias Ingeson
Markus Kyllenbeck
Sebastian Hörlin
Irene Thorn-Andersen
Tord Du Rietz

Valberedning

I Eksjö.nu:s nomineringskommitté ingår
Bengt Wiman, sammankallande
Linnea Henrysson, LRF
Jonas Svensson, Hults Företagarförening
Johan Zedig, Mariannelunds Företagarförening