Styrelse 

Styrelsen i Eksjö.nu består av ledamöter och suppleanter där hälften kommer ifrån näringslivet och hälften väljs av kommunfullmäktige. Styrelsen sammanträder fyra gånger per år. 

Styrelse

Ledamöter i styrelsen:
Roger Didrick, styrelseordförande
Kristina Carlo, vice ordförande
Daniel Erkenborn
Fredrik Larm
Lars Nordgren
Tord du Rietz
Annelie Hägg
Simon Karlsson

Suppleanter i styrelsen:
Irene Thorn- Andersen
Johan Karlsson
Ola Davidsson
Per Nelzén
Sebastian Hörlin
Magnus Berglund
Nina von Krusenstierna
Andreas Brantgården

Styrelsemöten

Planerade styrelsemöten 2021
4 mars, 11 maj, 18 augusti,  14 oktober och 7 december med start kl. 15.30.

Bolagsstämma 23 mars

Valberedning

I Eksjö.nu:s nomineringskommitté ingår
Bengt Wiman, sammankallande
Linnea Henrysson, LRF
Jonas Svensson, Hults Företagarförening
Johan Zedig, Mariannelunds Företagarförening