Affärsplan 2023-2025

Våren 2023 antog styrelsen i Eksjö.nu en ny affärsplan som gäller fram till 2025. Målsättningen är att alla företag i kommunen ska vara medlemmar i och känna tillhörighet till Eksjö.nu. Underlag för arbetet har varit bolagsordning, enkätundersökning bland medlemmarna, omvärldsanalys och FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Klicka här för att ladda ner affärsplanen. 

VI STÖTTAR MEDLEMSFÖRETAGEN ATT UTVECKLA SIN AFFÄRER