Tidigare pristagare

2018 - Lunnagårds Sjukhem AB
Det tar tid att starta ett yrkesliv om dina arbetsförutsättningar är oklara, det tar tid att börja om i ett nytt land. Ett arbete betyder så mycket för var av en av oss, oavsett hur du har det i livet.Ni är ett företag som gör en stor samhällsinsats genom att ta tillvara på kompetensen som finns hos våra personer som behöver en ny chans på arbetsmarknaden efter längre tids frånvaro, personer med funktionsnedsättning eller nyanlända.Därför vill vi på Arbetsförmedlingen dela ut ett integrationspris till er på Lunnagård som vi tycker i hög grad bidrar till samarbete och därmed ökad integration i samhället. Ni bidrar till att få människor att växa.

2017 - Hjältevadshus
Hjältevadshus har genom att vara öppna, välkomnade och omhändertagande öppnat dörrar för nyanlända. Detta leder till ökad integration i samhället och bidrar till Sveriges tillväxt. Hjältevadshus vågar tro på människors förmåga och kompetens! Hjältevadshus är ett gott exempel och en förebild för andra företag!