Smartare köp och upphandlingar 


Inbjudan till dig som är tjänsteperson med inköps- och upphandlingsansvar inom kommun/region

Kommuner/regioner kan höja kvaliteten och spara pengar genom att arbeta smartare med sina inköp. Det handlar bland annat om att se till att man har en inköpsmogen organisation och att kravställningen blir relevant, men också om att göra spendanalyser över sina inköps- och leverantörsmönster. Självklart gäller det ju också att formulera bra avtal och att följa upp dem

 

Tillsammans med Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert Svenskt Näringsliv, går vi igenom konkreta verktyg som ni kan använda och vi kommer ge exempel på hur man blir bättre i avtalsutformningarna och det senaste inom rättspraxis.

 

Under seminariet kommer det ges goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och dialog.
Vi erbjuder två möten – båda digitala – välj det som passar dig bäst!


Anmälan till 21 januari kl. 13.30-15.30 
Anmälan till 22 januari kl. 10.00-12.00