Frukost med Vattenfall 


Vattenfall Vindkraft har fått tillstånd att etablera maximalt 23 vindkraftverk vid Bruzaholm i Eksjö kommun. Nu pågår förberedelser och detaljplanering inför upphandling och byggnation. Vid en vindkraftsetablering engageras ungefär 80 olika branscher och Vattenfall ser gärna, och arbetar aktivt för, att lokala företagare engageras i såväl bygg- som driftfas.

Lokala företagare har goda förutsättningar att medverka till att vindkraften blir så kostnadseffektiv som möjligt. Under frukostmötet kommer Vattenfall Vindkraft berätta om vindkraftsprojekt Bruzaholm och planerna framåt mot byggnation. Christer Andersson från Vindkraftcentrum kommer bland annat berätta om hur du som företagare kan göra dig synlig och tillgänglig i samband med vindkraftsetableringen. 

Torsdag 11 februari kl. 08.30-10.00, digitalt 

Anmälan senast 7 februari till marie.brask@eksjo.se
Mer information om vindkraftparken i Bruzaholm finns här