Årets Nytänkare

Robin Wiktorsson, Forma Framtid är Årets nytänkare i Eksjö kommun 2022. Priset  delas ut av Science Park och Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län. Årets nytänkare utses i samtliga kommuner i länet till företag som är banbrytande föregångare i sin bransch eller i kommunens företagande. Syftet med utmärkelsen är att stimulera och uppmuntra nytänkande och entreprenörskap, samt att lyfta fram goda förebilder som genom sitt arbete inspirerar andra att tänka stort.

Motivering

Det stora artisteriet har flyttat hem till småstaden! Att finna sin egen väg, hitta hem och våga satsa på det som är den egna drömmen är inte många som vågar. Årets Nytänkare bjuder på en stor bredd och ett gediget arbete med hög kvalitet som ledstjärna. Som ren bonus uppmärksammar de också hemstaden i olika mediasamanhang när de samarbetar med världsstjärnor från när och fjärran i sina produktioner.”

Tidigare pristagare

2021 Redi Film
Det stora artisteriet har flyttat hem till småstaden! Att finna sin egen väg, hitta hem och våga satsa på det som är den egna drömmen är inte många som vågar. Årets Nytänkare bjuder på en stor bredd och ett gediget arbete med hög kvalitet som ledstjärna. Som ren bonus uppmärksammar de också hemstaden i olika mediasamanhang när de samarbetar med världsstjärnor från när och fjärran i sina produktioner.

2020 Sushi Tree

Med naturens krafter som förebild satsar Årets Nytänkare i Eksjö kommun på familjeföretagande och snabb tillväxt

2019 Elin Hjalmarsson, Russnäs andelsjordbruk
Med stark drivkraft och en för branschen innovativ affärsmodell ger årets nytänkare begreppet ”självförsörjning” en bredare innebörd.


Om priset

Årets nytänkare utses av Science Park och Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län, som är en av Science Parks finansieringsmöjligheter. Priset delas ut årligen, i länets samtliga 13 kommuner i Jönköpings län, till den eller de personer som genom sitt sätt att tänka nytt är banbrytande föregångare i sin bransch eller i kommunens företagande. Syftet med utmärkelsen är att stimulera och uppmuntra nytänkande och entreprenörskap, samt att lyfta fram goda förebilder som genom sitt arbete inspirerar andra att tänka stort.