Årets nytänkare

Sushi Tree är Årets nytänkare i Eksjö kommun 2020. Priset  delas ut av Science Park och Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län. Årets nytänkare utses i samtliga kommuner i länet till företag som är banbrytande föregångare i sin bransch eller i kommunens företagande. Syftet med utmärkelsen är att stimulera och uppmuntra nytänkande och entreprenörskap, samt att lyfta fram goda förebilder som genom sitt arbete inspirerar andra att tänka stort.

Motivering

”Med naturens krafter som förebild satsar Årets Nytänkare i Eksjö kommun på familjeföretagande och snabb tillväxt.”

Tidigare pristagare

2019 Elin Hjalmarsson, Russnäs andelsjordbruk
Med stark drivkraft och en för branschen innovativ affärsmodell ger årets nytänkare begreppet ”självförsörjning” en bredare innebörd.


Om priset

Årets nytänkare utses av Science Park och Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län, som är en av Science Parks finansieringsmöjligheter. Priset delas ut årligen, i länets samtliga 13 kommuner i Jönköpings län, till den eller de personer som genom sitt sätt att tänka nytt är banbrytande föregångare i sin bransch eller i kommunens företagande. Syftet med utmärkelsen är att stimulera och uppmuntra nytänkande och entreprenörskap, samt att lyfta fram goda förebilder som genom sitt arbete inspirerar andra att tänka stort.