Årets Nytänkare

Karin Rudefelt och Markus Koos, KORU Media är Årets nytänkare i Eksjö kommun 2023. Priset  delas ut av Science Park och Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län. Årets nytänkare utses i samtliga kommuner i länet till företag som är banbrytande föregångare i sin bransch eller i kommunens företagande. Syftet med utmärkelsen är att stimulera och uppmuntra nytänkande och entreprenörskap, samt att lyfta fram goda förebilder som genom sitt arbete inspirerar andra att tänka stort.

Motivering

”Innovation och nyskapande affärsidéer uppstår i mötet mellan olika människor, kompetenser och erfarenheter. Årets Nytänkare i Eksjö kommun har en hög förmåga att utveckla utmaningar till kreativ affärsmässighet. Innovativt, engagerat, varmhjärtat och hållbart skapar årets vinnare film-och konceptmagi hos sina kunder och får dem att växa och blomma.”

Tidigare pristagare

2022 Forma Framtid
Med kombinationen av ungdomlig entusiasm, en förmåga att tänka nytt och modet att våga satsa på sin dröm har Årets nytänkare hittat sitt framgångskoncept. Entreprenören har skapat en lika unik som familjär community, genomsyrad av inkludering. Genom sitt holistiska synsätt på hälsa med varje medlems behov i fokus, utmanar pristagaren inte bara sin bransch utan också sina medlemmar att våga ta steget till förändring. Årets nytänkare är Robin Wiktorsson och Forma Framtid.

2021 Redi Film

Det stora artisteriet har flyttat hem till småstaden! Att finna sin egen väg, hitta hem och våga satsa på det som är den egna drömmen är inte många som vågar. Årets Nytänkare bjuder på en stor bredd och ett gediget arbete med hög kvalitet som ledstjärna. Som ren bonus uppmärksammar de också hemstaden i olika mediasamanhang när de samarbetar med världsstjärnor från när och fjärran i sina produktioner.

2020 Sushi Tree

Med naturens krafter som förebild satsar Årets Nytänkare i Eksjö kommun på familjeföretagande och snabb tillväxt

2019 Elin Hjalmarsson, Russnäs andelsjordbruk
Med stark drivkraft och en för branschen innovativ affärsmodell ger årets nytänkare begreppet ”självförsörjning” en bredare innebörd.


Om priset

Årets nytänkare utses av Science Park och Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län, som är en av Science Parks finansieringsmöjligheter. Priset delas ut årligen, i länets samtliga 13 kommuner i Jönköpings län, till den eller de personer som genom sitt sätt att tänka nytt är banbrytande föregångare i sin bransch eller i kommunens företagande. Syftet med utmärkelsen är att stimulera och uppmuntra nytänkande och entreprenörskap, samt att lyfta fram goda förebilder som genom sitt arbete inspirerar andra att tänka stort.