Årets Landsbygdsföretag

Brigitte Beyer, Movänta Camping är Årets Landsbygdsföretag  2023 i Eksjö kommun. Priset delas ut till ett landsbygdsföretag som medverkat till en positiv utveckling av landsbygden i Eksjö kommun.
Priset delas ut av LRF:s kommungrupp i Eksjö i samarbete med Swedbank. 

Motivering

Årets Landsbygdsföretagarpris 2023 går till Brigitte Beyer, Movänta Camping, för att med stort engagemang ha skapat nytt liv i en verksamhet, som erbjuder gästerna god service i en upplevelserik miljö. Campingen stärker områdets identitet, och bidrar till ett ökat underlag för bygdens olika verksamheter.”

Tidigare pristagare

2022 Christer och Agneta Gustafsson
Gummarp är en mycket välskött gård med välmående djur. Christer och Agneta är alltid positiva, och tacklar intressekonflikter med semesterfirare med gott humör. De har ett långsiktigt tänk i sitt företagande. satsar och utvecklar sin gård på bästa sätt. Aldrig att de klagar oavsett väder och vind!

2021 Micael Frisk, Krapplehult
Årets Landsbygdsföretag i Eksjö kommun är ett företag som har specialiserat sig på att såga ut virke ur träd och stockar som normalt inte tas tillvara på. Av det virket han får fram gör han exklusiva möbler, golv och panel. Han gör helt enkelt det kunden vill ha. Grattis Micael Frisk, Krapplehult.

2020 Komtillmåtta lantbruk
Satsar på rationell mjölkproduktion i tätortsnära skogsbygd. Flera familjer och generationer är engagerade vilket skapar förutsättningar för hållbar framtid.

2019 Anders och Erik Braf

Anders har tillsammans med Erik byggt upp ett modernt landsbygdsföretag genom hårt arbete, tillköp av mark, nybyggnation och restaurering av betesmark. Företaget har tre ben: nötköttsproduktion, skog och en modern däcksverkstad. Företaget är en viktig kugge i arbetet med att bibehålla det öppna landskapet med biologisk mångfald och en levande landsbygd.

2018 Spakarps Plantskola
Det gäller att följa sina drömmar…. Företaget har visat på hur man kan använda sig av gårdens miljö för att utveckla en verksamhet som genererar både nytänkande, arbetstillfällen och inspiration på landsbygden. Kunder hittar, och återkommer lätt till ett företag med ett härligt engagemang, stor kunskap och mycket god service. Mervärdet i företagets utbud är dessutom väl anpassat för Höglandet. Helheten gör just detta landsbygdsföretag unikt.  

2017 Helge Lundbergs Livs, Hjältevad
Årets landsbygdsföretag är en viktig aktör i Eksjö kommuns centrala delar. Med såväl livsmedelsförsäljning, manuell chark, egentillverkad korv och skinka, samt ombud åt Apoteket, Systembolaget, Posten och Svenska spel är de en betydande butik för landsbygden. Helge Lundbergs Livs har inte bara egna arbetstillfällen, de är viktiga för andra arbetare och företagare på landsbygden. Med en hög servicenivå och trevligt mottagande är det alltid en fröjd att åka dit och handla.

2016 Christina och Marcus Henrysson, Slättna gård: Marcus och Christine har utvecklat Slättna från ett traditionellt lantbruk till att bli ett modernt landsbygdsföretag med flera ben att stå på.

2015 Ethels Bakstuga
2014 Norrby Ängar
2013 Familjen Källner, Torsjö gård
2012 Sven Sjökvists Skogsavverkning AB
2011 Monica och Lennart Swärdh. Paradis Gård